top of page

CORPAL DİJİTAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığışekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Ad soyad, e-posta ve telefon gibi iletişim bilgilerim, yaş, meslek, cinsiyet bilgilerim, mevcut kronik hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar, boy ve kilonuz gibi sağlık bilgilerim ile ses kaydım, attığım adım sayısı, yaktığım aktif kalori miktarı, yaktığım toplam kalori miktarı ve tükettiğim su miktarı dahil CORPAL DİJİTAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Şirket”) sağlamış olduğum veri kategorilerindeki kişisel verilerimin, Şirket tarafından yürütülen “Kronik Hastalıkların Kötüleşmesini Uzaktan Takip Sistemleri ile Erken Dönemde Tanıma” projesinde kullanılması, bu kapsamda sağlık verilerimin toplanarak bu veriler ile kronik hastalık sahibi kişilerin sağlık durumunun tespiti için araştırma, geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapılması ve gerektiği takdirde tarafımla iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amaçları ile Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

Veri Silme Talebi

Kullanıcılar, verilerinin silinmesini bu link ile talep edebilir: Veri Silme Formu.

Veri Koruma Mekanizmaları

Tüm kullanıcı verileri, veritabanında şifrelenerek korunmaktadır. Verilerinizi yetkisiz veya hukuka aykırı erişim, yok etme, kaybetme, değiştirme veya ifşa etme gibi durumlardan korumak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Veri Paylaşımı

Toplanan kişisel ve hassas kullanıcı verileri, sadece kullanıcının çalışmakta olduğu iş yerinde çalışan sağlığı/insan kaynakları personeli ile veya kullanıcının sağlık takibini yapması için sağlık personeli ile paylaşılmaktadır. Bu veriler, belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Corpy - Gizlilik Politikası

bottom of page