top of page

Öz Bakım

Kalp yetmezliği hastaları sıklıkla yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyen ve daha yüksek hastaneye yatış oranlarına ve daha yüksek mortaliteye yol açan bir durum olan depresyonla boğuşmaktadır. Ayrıca, bu hastalar arasında egzersiz yapma, sağlıklı bir diyet sürdürme, ilaç planlarına uyma ve semptomları aktif olarak izleme gibi önemli davranışları içeren öz bakım uygulamalarında yaygın bir eksiklik vardır.

 

Projemiz, bu iki zorluğun da üstesinden gelmeyi amaçlayan öncü bir çözüm sunuyor. Yenilikçi Öz Bakım modülümüz aracılığıyla kalp yetmezliği hastalarının Bilişsel Davranışçı Terapi ve Öz Bakım Eğitimine erişimini sağlıyoruz.

 

Öncelikli misyonumuz, bu hastaların ruhsal refahını artırmak ve etkili öz bakımlarını teşvik etmek, sonuçta yaşam kalitesinde iyileşme ve hastaneye yatış riskinde azalma sağlamaktır.

Self Care Module Content
bottom of page